Privacyverklaring CD&V Kamerfractie

PRIVACYVERKLARING VAN DE CD&V-FRACTIE IN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Dit is de privacyverklaring van de CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers, Natieplein 2, 1008 Brussel. De CD&V-fractie in de Kamer van volksvertegenwoordigers is conform haar...