Voor een volledig overzicht van Els haar wetgevende initiatieven/parlementaire vragen, klik hier.

Parlementaire vraag over “de genitale verminking”

Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, over "de genitale verminking"....

Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "de opvolging van de veiligheidssituatie in de DRC" Raadpleeg de vraag...