De NMBS voert een studie uit naar de mogelijkheid van de opening van station Haasrode. Het is belangrijk dat er wordt nagedacht over oplossingen voor de Vlaams-Brabantse mobiliteitsproblemen. Daarom ondervraagt Els de bevoegde minister over de voortgang van het dossier.

Raadpleeg de vraag hier.