Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over “de ontwikkelingssamenwerking in de DRC”

Raadpleeg de vraag hier.