Voorstel van resolutie betreffende het terugdringen van het gebruik van tabak en sigaretten. (ingediend door de dames Els Van Hoof en Nathalie Muylle).

Raadpleeg de tekst hier.