Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,  wat de minimumbedragen van een ziekte-uitkering betreft. (ingediend door mevrouw Nahima Lanjri c.s.)

Raadpleeg de tekst hier.