Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over “het incident met het Congolese leger in Kasai waarbij ongewapende burgers werden gedood”

Raadpleeg de vraag hier.