Wetsvoorstel betreffende de verslaggeving over de toepassing van de bindende rechtshandelingen en de naleving van het primair recht van de Europese Unie. (ingediend door Servais Verherstraeten c.s.).

Raadpleeg de tekst hier.