Te weinig vrouwen aan top administraties

Metro NL,
Ma. 06 Mar. 2017, Pagina 2

Brussel Het aantal vrouwen dat een managementfunctie invult binnen de overheid is sinds 2013 gestegen van 19,4% naar 25,9%, wat onder de doelstelling van 33% ligt. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Els van Hoof (CD&V, foto ) opvroeg bij minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). In tien jaar tijd is de aanwezigheid van vrouwen in topfuncties bij overheidsdiensten met een tiende toegenomen: van 15,75% naar 25,97%. «Het laatste jaar is er wel een stagnatie merkbaar», merkt Van Hoof op. Ze stelt voor om een federaal emancipatie-ambtenaar aan te stellen. «Die kan de minister bijstaan in zijn streefdoel.»