Militaire samenwerking met Congo stopzetten indien door België opgeleide militairen geweld tegen burgers plegen

De NGO koepel 11.11.11 riep de Belgische regering gisteren op om de samenwerking met het Congolese leger voorlopig op te schorten. Naar aanleiding van deze oproep stelde CD&V-Kamerlid Els Van Hoof tijdens de plenaire vergadering van vanmiddag een vraag aan Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) over een eventuele betrokkenheid van door België opgeleide militairen in het gebruiken van buitensporig geweld tegen burgers. Het Congolese regeringsleger heeft zich de voorbije maanden namelijk meermaals schuldig gemaakt aan het plegen van gewelddaden tegen de eigen bevolking. “Wie het geweld gepleegd heeft, is onduidelijk. Maar het zou onverteerbaar zijn mocht de Belgische defensie op welke wijze dan ook gelinkt kunnen worden aan de wreedheden ten aanzien van de Congolese bevolking. Indien dit het geval is, moet ons land de militaire samenwerking met Congo opschorten”, aldus Van Hoof.

De Belgische Defensie heeft al jaren een militair samenwerkingsakkoord met Congo. Eén van de elementen uit dat akkoord betreft de Belgische opleiding en begeleiding van het commando uit de academie van Kananga in Midden-Congo. Net in die regio vonden sinds juli 2016 meer dan 270 mensen de dood, mede door toedoen van het Congolese regeringsleger. “Ik heb eind februari de Minister van Buitenlandse Zaken, Reynders reeds opgeroepen aan te sturen op een internationaal onafhankelijk onderzoek naar de wreedheden tegen de Congolese bevolking. Als uit dat onderzoek blijkt dat er ook maar een minuscule link is naar de Belgische defensie moeten wij daar conclusies aan vastknopen.”.

De minister van Defensie gaf aan dat het mensenrechtencomité van de VN in Genève vandaag oproept om een internationaal onafhankelijk onderzoek te voeren. “We zullen de resultaten van dit onderzoek analyseren. Indien blijkt dat militairen bij het geweld betrokken waren, zal ik de minister oproepen om de militaire samenwerking stop te zetten. Maar ook indien dit onderzoek niet aanvaard zou worden door de Congolese regering, zal ik niet nalaten de stopzetting van onze samenwerking te vragen. Straffeloosheid kan niet getolereerd worden ten opzichte van onschuldige burgers.” aldus Els Van Hoof.