Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft de onderhoudsplicht van kinderen ten aanzien van hun ouders bij opname in een rusthuis. (ingediend door mevrouw Nahima Lanjri c.s.).

Raadpleeg de tekst hier.