Kleurengecodeerde nutritionele etikettering kan er snel komen

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof verwelkomt dat Minister De Block eindelijk belangstelling vertoont voor eenvoudiger nutritionele etikettering. “Reeds in mei van 2016 (Plenaire vergadering van 19/05/2016) werd mijn resolutie die oproept tot dergelijke vereenvoudiging goedgekeurd. Jammer genoeg bleef het sindsdien hieromtrent stil op beleidsniveau.”, zegt Van Hoof.  Rekening houdend met recente ontwikkelingen in de voedingsindustrie en in verschillende EU landen, hoeft de Minister geen nieuwe studieronde op starten maar kan er meteen voor een bepaald schema gekozen worden vindt Van Hoof. “Als we willen dat consumenten in een oogopslag kunnen zien of een product véél of weinig zout, vet of suiker bevat, dan zijn alle ingrediënten voorhanden om tot actie over te gaan.”, zegt Van Hoof.

Begin maart  hebben 6 toonaangevende voedingsbedrijven (Mars, Mondelez, Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo en Unilever, www.evolvednutritionlabel.eu  ) aangekondigd dat ze de bestaande nutritionele etikettering willen aanvullen met een kleurencode systeem. Een dergelijk kleurencodering bestaat reeds in het VK en Ierland (het zogenaamde ‘verkeerslichten systeem’)  en werd recent nog door de Europese Commissie bevestigd als in overeenstemming met de Europese wetgeving. De zes bedrijven willen dit bestaande systeem verder verfijnen en vervolgens toepassen in andere EU landen.

Iedereen die al eens een pakje koekjes, doos ontbijtgranen of blikje frisdrank heeft bekeken moet toegeven dat het ontcijferen van de nutritionele informatie op de verpakking een hele klus is. Met het toevoegen van groen/oranje/rood kunnen consumenten in een oogwenk achterhalen of het product in kwestie géén, gemiddeld, of véél suiker, vet of zout bevat. Op die manier kunnen ze sneller en beter inschatten hoeveel ze van een dergelijk product willen consumeren. Gezaghebbende stemmen zoals de WHO, de OESO, de Europese Commissie maar ook NGO’s zoals de consumentenorganisaties en anderen dringen er op aan om dit schema toe te passen.

In Frankrijk werd recent een grootschalig consumentenonderzoek gehouden waarbij verschillende voedingslabels werden vergeleken. Daaruit bleek dat een aantal (waaronder het verkeerslichten systeem) een vergelijkbare positieve impact hadden op het consumenten gedrag? Daarbij komt dat enkel het ‘verkeerslichten systeem’ in overeenstemming is met de Europese wetgeving rond nutritionele etikettering en bijgevolg het meest potentiele heeft om op schaal toe te passen in verschillende EU lidstaten.

Het is niet aan overheden om te dicteren wat mensen moeten eten, maar wél om hen zo helder mogelijk te informeren over de nutritionele samenstelling zodat ze geïnformeerde keuzes kunnen maken. “Ik roep Minister De Block op om aan tafel te gaan zitten met de voedingsindustrie en de NGO’s en werk te maken van het invoeren op ,vrijwillige basis, van kleurengecodeerde nutritionele etikettering in ons land.”