Voorstel van resolutie over de genderpensioenkloof. (ingediend door mevrouw Sonja Becq, Van Hoof, Van Peteghem).

Raadpleeg de tekst hier.