Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over “de stopzetting van de militaire samenwerking met de DRC”

Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken, over “de veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo”

Raadpleeg de vraag hier.