CD&V wil veel meer weten over designerdrugs

Belga RT,
Do. 04 Mei 2017, Pagina 0

(BELGA) = CD&V-Kamerlid Els Van Hoof wil meer weten over designerdrugs, veel meer. Dat kan immers veel leed voorkomen en wellicht levens redden. VanHoof heeft daarom een wetsvoorstel klaar voor de oprichting van een drugsincidentennetwerk, inclusief peilstations en erkende transporteurs die zorgen dat drugs effectief tot bij de bevoegde laboratoria geraken.

Designer drugs of ‘nieuwe psychoactieve drugs’ (NPS) zijn varianten op klassieke narcotica. Kleine variaties in hun chemische structuur helpen om elk verbod te omzeilen, maar brengen ook verregaande risico’s met zich mee. “Deze zogenaamde ‘legal highs’ kunnen levensbedreigend zijn doordat de toxische drempel vaak wijzigt of niet gekend is”, verduidelijkt Van Hoof. “De NPS-stoffen zijn actief bij zeer lage doseringen, dat maakt de kans op overlijdens en overdosering bijzonder groot.”

Het is dus van groot belang om zo veel mogelijk te weten over nieuwe varianten die op

de markt komen. Want uit de Global Drugs Survey blijkt volgens de CD&V-politica dat het Belgische gebruik van designerdrugs aan een opmars bezig is. “In 2015 werden 98 nieuwe psychoactieve substanties gerapporteerd. Dat is een stijging van 70% de afgelopen 5 jaar”, vervolgt ze.

Concreet stelt Van Hoof voor om – naar analogie met Nederland – een drugsincidentennetwerk uit te bouwen. Zorgverleners, spoeddiensten, politieartsen en EHBO’ers op festivals en andere evenementen houden er continu gegevens bij over allerhande drugsincidenten. Door hun informatie te verzamelen en te delen via het bestaande Early Warning System Drugs, verhogen de kansen van preventie en schadebeperking achteraf.

Tegelijk wil het CD&V-Kamerlid ‘gerechtigde transporteurs’ aanstellen, die legaal drugs kunnen verzamelen en naar de bevoegde laboratoria brengen voor analyse. Hulpdiensten krijgen nu immers geregeld drugsstalen in handen, maar Van Hoof vreest dat die bij gebrek aan alternatief nog te vaak in de afvalcontainer belanden.

Tot slot zouden er ook tien tot vijftien peilstations moeten komen, die systematisch rapporteren voer alle drugsgerelateerde incidenten. De hulpverleners wordt daarbij gevraagd een anonieme vragenlijst in te vullen over de omstandigheden, de symptomen en pathologische reacties die bij de patiënt werden vastgesteld.

De coördinatie van het drugsincidentennetwerk wil CD&V aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid toevertrouwen.

Belga ■