Voorstel van resolutie over de terugbetaling van psychologische eerstelijnszorg. (ingediend door de dames Nathalie Muylle,
Sonja Becq en Els Van Hoof).

Raadpleeg de tekst hier.