CD&V tevreden met N-VA steun voor tabaksvoorstellen

Federaal parlementslid Els Van Hoof is tevreden dat haar N-VA-collega Renate Hufkens de CD&V-voorstellen steunt (zie berichtgeving Het Laatste Nieuws) om de strijd aan te binden tegen de tabaksautomaten. “Het aantal tabaksverkooppunten terugdringen heb ik namens mijn partij een jaar geleden al op de agenda gezet. Het minder bereikbaar maken van tabaksproducten is één manier om rookgedrag terug te dringen, niet in het minst bij jongeren.”, zo stelt Van Hoof. “Het is goed dat de bereidheid groeit om de tabaksautomaten naar de geschiedenisboeken te verwijzen”.

Het concrete voorstel van CD&V kreeg vorm in een wetsvoorstel van juni 2016 betreffende de reclame, verkoop en verpakking van tabaksproducten. Het was één van de wetsvoorstellen die Van Hoof indiende in navolging van het anti-tabaksplan van haar partij. “Een zeer frequente overtreding betreffende tabaksautomaten is dat ze niet effectief worden vergrendeld en de zogenaamde ‘age coins’ voor iedereen ter beschikking worden gesteld. Daarnaast zijn tabaksautomaten vaak terug te vinden op plaatsen waar heel vaak jongeren komen. Die twee factoren opgeteld zorgen ervoor dat minderjarigen nog steeds vrij makkelijk toegang hebben tot sigaretten. Die analyse noopte ons tot het concrete voorstel om tabaksautomaten te verbieden, net zoals dat al het geval is in Frankrijk en Noorwegen. Ook Wallonië staat al een stap verder dan Vlaanderen, want daar is het alleen nog mogelijk een dergelijke automaat te exploiteren mits het betalen van een jaarlijks bedrag van om en bij de 500 euro”, merkt Van Hoof op.

Het verbannen van de tabaksautomaten in Vlaanderen zou het aantal tabaksverkooppunten merkbaar doen dalen. “Wat mijn partij betreft komt het in de toekomst alleen nog aan dagbladhandelaars en tabakswinkels toe om tabaksproducten te verkopen. Als voormalig schepen van handel in Leuven ben ik me immers bewust dat tabaksverkoop voor kleine handelaars ook hun broodwinning is. Wel bepleit ik een pragmatische aanpak: om morgen tot een tabaksvrije samenleving te komen, moeten we vandaag al stap voor stap in die richting marcheren. Ik hoop dan ook dat Minister De Block ons signaal correct begrijpt en kijk uit naar haar reactie.”, besluit de christendemocrate.