Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief op haarwerken. (ingediend door mevrouw Nathalie Muylle, de
heer Roel Deseyn en mevrouw Els Van Hoof).

Raadpleeg de tekst hier.