“Waar blijft station Haasrode?”

Het Laatste Nieuws/Leuven-Brabant,
Za. 10 Jun. 2017, Pagina 41

Hoe zit het nu precies met het station van Haasrode? Parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Els Van Hoof (CD&V) vroeg zopas nogmaals aan bevoegd minister Bellot in welk stadium het dossier ondertussen zit. Dat blijkt helaas het prenatale stadium te zijn… “13,3 miljoen investeringen in het station van Leuven maar de realisatie van een station in Haasrode blijft een groot vraagteken”, aldus Van Hoof.

De stad Leuven en vele andere belanghebbenden roepen al jaren om een treinstation in Haasrode. Tot op heden bleef dat dode letter en dat is vooral jammer voor de mobiliteit tussen het industrieterrein in Haasrode en Leuven. Achter de schermen wordt momenteel al hard gewerkt aan een definitieve oplossing om het industrieterrein in Haasrode beter bereikbaar te maken, maar een nieuw treinstation is cruciaal om dat doel te bereiken. Sinds de komst vande nieuwe Campus Proximus van

hogeschool UCLL is de problematiek immers enkel toegenomen. Overvolle bussen en wagens die elke dag in de file staan. Meer bussen en veilige fietspaden kunnen dan wel een deel van het verkeer opvangen, maar zonder treinstation in Haasrode blijft de mobiliteitsproblematiek een straatje zonder einde. Nog ter info: momenteel gebeurt meer dan 90 procent vanhet woon-werkverkeer tussen Leuven en het industrieterrein in Haasrode met de auto.

Concreter, graag

De vraag van één miljoen blijft bijgevolg of er nu wel of geen station komt aan het industrieterrein. Parlementslid en Leuvens gemeenteraadslid Els VanHoof stapte op 7 juni nogmaals naar bevoegd minister François Bellot. “Helaas blijft mijn vraag alweer onbeantwoord”, zegt Els Van Hoof (CD&V). “Minister Bellot kon geen sluitend antwoord geven. De minister engageert zich om het grotere mobiliteitsvraagstuk in Oost-Brabant letterlijk op het juiste spoor te zetten, maar kon me niet vertellen welke rol Haasrode daarin zal spelen. Eigenlijk zegt minister Bellot ongeveer hetzelfde als voorganger minister Gallant. Dat was helaas al in februari 2015. Het spreekt voor zich dat werkzaamheden van dergelijke omvang doordacht moeten gebeuren, maar stilaan zou het toch wat concreter mogen worden. Het Leuvense stadsbestuur doet alles wat in haar mogelijkheden ligt om de mobiliteitsuitdagingen aan te pakken waarmee een stad van

onze omvang geconfronteerd wordt. Het zou me plezieren als andere niveaus hetzelfde engagement zouden vertonen.”

Wat minister Bellot dan weer wel wist te vertellen is dat er 13,3 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het station van Leuven. “Die investeringen in het Leuvense station zijn toch al goed nieuws. In de periode tot 2020 zal er nieuw sanitair komen, betere en veiligere perrons en er wordt ook een ondergrondse fietsenstalling aangelegd onder het Martelarenplein. Maar daarmee blijft het station van Haasrode één groot vraagteken…”

Stations Lovenjoel en Kumtich

“Minister Bellot gaf wel nog mee dat hij de lijn 36 Leuven-Tienen, waarop Haasrode ligt, wil versterken. Hij sloot ook niet uit dat de treinstations van Lovenjoel en Kumtich opnieuw geopend zouden worden in een toekomstig regionaal mobiliteitsverhaal. Ik juich die positieve elementen toe, maar ik zou toch graag stilaan het station van Haasrode willen binnenrijden.”

BART MERTENS ■