Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid
van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten voor wat betreft de reclame, verkoop en verpakking van tabaksproducten. (ingediend door de dames Els Van Hoof en Nathalie Muylle)

Raadpleeg de tekst hier.