Els Van Hoof (CD&V) “België moet standvastige houding aannemen in relatie tot Congo”

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof reageert ontstemd op de diplomatieke sancties die het Congolese regime uitvaardigt tegen enkele Belgen, waaronder Minister Reynders. “Dit is werkelijk hallucinant”, zo stelt het parlementslid. “De Belgische regering heeft door aanname van mijn resolutie van een jaar geleden een zeer duidelijke lijn aangenomen ten aanzien van het Congolese regime. Van die lijn wordt niet afgeweken: de Congolese grondwet moet gerespecteerd worden en de lokale bevolking verdient beter dan wat hen nu wordt voorgeschoteld. Daarnaast moet het politieke akkoord van 31 december 2016 worden uitgevoerd zoals afgesproken. Het is stilaan welletjes met het gekronkel van het regime om zich ten koste van alles te blijven vastklampen aan de macht”, stelt Van Hoof.

Gisteren maakten enkele Congolese nieuwszenders bekend dat het Congolese regime diplomatieke sancties zou uitvaardigen ten aanzien van tien personen, waaronder zeven Belgen. Onder die Belgen vallen o.a. Minister voor Buitenlandse Zaken Didier Reynders en de Belgische Ambassadeur in Congo, Bertrand de Crombrugge. “Dit is vooral een bevestiging van het feit dat de Belgische lijn het regime in Kinshasa pijn doet. De analyse blijft dat Congo momenteel bestuurd wordt door een regime zonder legitimiteit dat bovendien de veiligheid van de eigen bevolking niet kan verzekeren. Net daarom moeten deze sancties voor ons land in eerste instantie een bevestiging zijn dat onze houding correct is: we kiezen 100% voor de Congolese bevolking, voor een inclusieve dialoog met alle betrokkenen en voor een sterke rol voor het maatschappelijk middenveld. Anderzijds zal België nooit aan de zijde staan van een regime zonder legitimiteit”, benadrukt Els Van Hoof.  

Volgens Van Hoof is de reactie van het Congolese regime een reactie op de Europese intentie om bijkomende sancties te nemen. “De Europese Raad heeft recent haar intentie kenbaar gemaakt om bijkomende sancties uit te vaardigen tegen negen personen uit het Congolese regime. Daarmee komen in totaal 16 individuen in het vizier die zich o.a. schuldig hebben gemaakt aan grove mensenrechtenschendingen of de vertraging van het Congolese verkiezingsproces. België heeft binnen de EU een cruciale rol gespeeld om deze sancties af te dwingen. Het is hoe dan ook hallucinant om vast te stellen hoe het Congolese regime elke realiteitszin kwijt is”  besluit Els Van Hoof.