Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende het informeren van het Belgisch Focal Point van het Europees informatienetwerk over drugs en drugsverslaving. (ingediend door mevrouw Els Van Hoof)

Raadpleeg de tekst hier.