Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over “de mogelijke sancties van de DRC tegen België en de internationale samenwerking”.

Raadpleeg de vraag hier.