Als je als land het minimum minimorum van ontwikkelingssamenwerking niet haalt, wat voor signaal geef je dan?

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof heeft een voorstel van resolutie klaar die de federale regering oproept een groeipad uit te tekenen om in de toekomst de 0,7-norm voor ontwikkelingssamenwerking te halen. “Het bestrijden van armoede moet voor ons land zowel in binnen- als buitenland een absolute topprioriteit zijn, zeker als relatief welvarend en stabiel land binnen de Europese Unie. Eén van de meest duurzame manieren om deze armoede de wereld uit te helpen is via ontwikkelingssamenwerking. Als België hinken we echter achterop. Laat ons van die houding afstappen en onze inspanningen op gebied van ontwikkelingssamenwerking de volgende jaren opdrijven”, zo stelt de Leuvense politica.

De internationale ‘0,7-norm’ kan beschouwd worden als de heilige graal voor iedereen die met ontwikkelingssamenwerking bezig is. Landen wereldwijd streven er reeds sinds de jaren ’70 naar om 0,7% van hun Bruto Nationaal Inkomen (BNI) aan ontwikkelingssamenwerking te besteden. Enige minpunt:  slechts 6 Europese landen voegen ook effectief de daad bij het woord. België zit sinds 2007 aan een gemiddelde bijdrage van 0,48%, waar de regering-Michel met een gemiddelde van 0,45% nog een stukje onderduikt. CD&V wil die trend nu een halt toeroepen en beroept zich daarvoor onder andere op het regeerakkoord.

“Hongersnood in Soedan, klimaatvluchtelingen, de geweldhaarden in het Midden-Oosten en vorige week nog beelden van Minister De Croo op bezoek in Oeganda: het lijkt me duidelijk dat we met enkele grootschalige humanitaire drama’s te maken hebben.”, zo steekt CD&V-Volksvertegenwoordiger Van Hoof van wal. “Het is dan ook niet verantwoord om bij al dat leed nog verder te besparen en budgetten niet helemaal op te gebruiken. Je kan niet op Europees en internationaal niveau zeggen dat je afspraken zal nakomen om dan in de feiten de daad niet bij het woord te voegen.”. Van Hoof verwijst onder andere naar de recente Europese Consensus voor Ontwikkelingssamenwerking die de 0,7-norm nogmaals herbevestigt.

De resolutie die CD&V nu op tafel legt wil een groeipad uittekenen om de 0,7-norm uiterlijk in 2030 te halen. Als tweede element neemt ze de systematische onderbenutting op ontwikkelingssamenwerking in het vizier. “Mijn partij heeft zich steeds loyaal opgesteld betreffende de besparingen van deze regering, ook binnen ontwikkelingssamenwerking. Sinds 2014 werd er echter ook voor een bedrag van 564,7 miljoen euro administratief geblokkeerd (‘onderbenut’). Het systeem van onderbenutting die door alle regeringen werd toegepast is een maatregel die moet stoppen voor ontwikkelingssamenwerking. Hoe kan je nu op een ernstige manier zeggen dat je geraakt wordt door de wereldwijde menselijke drama’s maar anderzijds 564,7 miljoen aan middelen beslist niet te gebruiken?”, vraagt Van Hoof zich af.

Els Van Hoof roept de bevoegde minister Alexander De Croo en de regering dan ook op een tandje bij te steken. Ontwikkelingsamenwerking draagt bij uitstek bij tot meer veiligheid en minder vluchtelingen in de wereld. Ze vraagt om nu eindelijk de targets te respecteren. “We hebben als België recent beslist om tegen 2030 de 1,35 % norm te halen voor defensie, inclusief een verdubbeling van het jaarlijks budget tot 5 miljard euro. Als we voor defensie targets tegen 2030 kunnen vastleggen, zal een kleinere inspanning voor ontwikkelingssamenwerking tegen dan ook wel lukken zeker?”.