Voorstel van resolutie betreffende de besteding van 0,7 % van het BNI aan ontwikkelingssamenwerking. (ingediend door mevrouw Els Van Hoof)

Raadpleeg de tekst hier.