Orgaandonatie: we doneren vaakst onze lever en nier
Aantal geregistreerde orgaandonoren stijgt, maar tekort blijft

“In 2015 waren 211.205 mensen als orgaandonor geregistreerd in ons land, dit aantal steeg in 2016 tot 229.889 (cijfers tot april 2016). Toch merken we dat er in 2015 maar 315 donoren waren. Uit de cijfers blijkt dat alle donoren in ons land sinds 2010 meest de lever (83,7%) doneerden, gevolgd door nieren (79,6%), long (35,3%), hart (23,6%) en pancreas (3,5%).”, aldus CD&V Kamerlid Els Van Hoof, die de cijfers opvroeg bij de minister van Volksgezondheid, Maggie De Block. Van de 315 transplantaties ging het om 209 hersendode patiënten (het brein valt stil, maar het hart werkt nog), waar de belangrijkste doodsoorzaak hersenbloeding was en 106 hartdode patiënten, waarbij de belangrijkste doodsoorzaak cardio vasculair was gevolgd door hersenbloeding. Uit de cijfers blijkt tevens dat er bij de hersendode patiënten, donoren waren na zelfmoord.

Sinds 2013 worden er ook organen gedoneerd na euthanasie. In 2013 ging het om 3 donoren, in 2014 om 4 en in 2015 om 8 donoren na euthanasie. “De Transplantatiewet hanteert het principe dat elke Belg verondersteld wordt donor te kunnen zijn, tenzij men dit expliciet weigert via een negatieve registratie.“, legt Van Hoof uit. Wie zich laat registreren bij de dienst bevolking van zijn gemeente, geeft te kennen dat er na hun eventuele overlijden sowieso organen mogen weggenomen worden. Het kan ook in omgekeerde zin, je kan te kennen geven dat je geen orgaandonor wil zijn (negatieve registratie). Het aantal negatieve registraties bleef de voorbije jaren nagenoeg constant volgens Van Hoof. “In 2016 waren er 189.301 Belgen die zich negatief hebben laten registreren”. Ondanks het feit dat iedereen verondersteld wordt donor te kunnen zijn, blijft het aantal effectieve donaties laag en slagen we er niet in om ons tekort aan donoren weg te werken.”, benadrukt de CD&V politica.

“Per jaar komen er gemiddeld 22.829 geregistreerde donoren bij.”, rekende Van Hoof uit. In 2005 telde België 32.557 geregistreerde orgaandonoren. In 2010 waren dat er al 104.992. In 2016 telde ons land maar liefst 229.889 geregistreerde orgaandonoren. Daarmee is het aantal geregistreerde donoren op een decennium tijd met maar liefst 197.332 gestegen. Dit vertaalt zich in het aantal beschikbare organen voor transplantatie: in 2015 waren er 944 organen bruikbaar voor donatie. In 2010 waren dat er 796, terwijl er in 2006 833 organen beschikbaar waren voor donatie. “Ondanks de duidelijke stijging in het aantal positief geregistreerde donoren blijft het aantal effectieve orgaandonoren te laag.”, stelt Van Hoof. “België blijft kampen met een tekort aan donoren en de nood blijft hoog,” gaat het Kamerlid verder. “Aan elke soort donororgaan is er immers een tekort”.

“We moeten vaststellen dat sommige patiënten op wachtlijsten onvoldoende snel geholpen kunnen worden en helaas overlijden nog voor dat er voor hen een nieuw orgaan is gevonden. Het is daarom belangrijk dat de federale overheid blijft inzetten op het sensibiliseren en aanmoedigen van Belgen om zich positief te laten registreren als orgaandonor, want in ons land wachten meer dan 1200 mensen op een geschikte donor.”, aldus Van Hoof. Omdat de registratie bij het gemeentehuis vaak als rem werkt, heeft collega Nathalie Muylle (CD&V) samen met Els Van hoof en N-VA een wetsvoorstel ingediend om de registratie als orgaandonor voortaan via de huisarts mogelijk te maken.