Voorstel van resolutie over de recente ontwikkelingen in de toepassing van de doodstraf. (ingediend door de heer Vincent Van Peteghem en de dames Els Van Hoof en Nahima Lanjri)

Raadpleeg de tekst hier.