‘Bescherm vaderschap tegen discriminatie’

De Standaard*,
Do. 05 Okt. 2017, Pagina 6

Omdat mannen niet altijd dezelfde rechten hebben als vrouwen, pleit CD&V voor de uitbreiding van de wet op gendergelijkheid.

Van onze redacteur Matthias Verbergt

BrusselEen vrouw die op het werk nadeel ondervindt omdat ze met geboorte- of ouderschapsverlof gaat, kan een beroep doen op de wet over genderdiscriminatie om dat aan te klagen. Maar die wet voorziet niet in hetzelfde recht voor mannen.

CD&V wil die leemte opvullen, door discriminatie op grond van vaderschap – en ook meemoederschap – strafbaar te maken. De partij diende daarvoor een wetsvoorstel in, en collega-meerderheidspartijen N-VA en Open VLD staan er positief tegenover.

Net als elke moeder heeft een vader van een jong kind recht op ouderschapsverlof. Bovendien kan hij na de geboorte van een kind tien dagen vaderschapsverlof nemen. Maar van

dat laatste maakt een op de zeven vaders geen gebruik, bleek vorig jaar uit onderzoek van De Standaard.

Bijna de helft van de vaders die niet het volledige vaderschapsverlof opnemen, deed dat wegens het werk of de werkgever. Dat bleek uit een studie uit 2010 van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), dat bevoegd is om klachten op grond van de genderdiscriminatiewet voor de rechter te brengen.

Andere landen

‘Op vele werkvloeren is er nog altijd druk op vaders om hun zorgtaken niet of minder op te nemen’, zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof, auteur van het voorstel. ‘En ook de wet duwt de man nog altijd in de rol vankostwinner. Dat is puur seksisme.’

Het IGVM wil al langer bevoegd worden om te kunnen optreden bij discriminatie van vaders. ‘Er zijn nog altijd werkgevers die zich niet bewust zijn dat zo’n druk niet kan’, zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het IGVM. ‘In vele landen zijn alle vormen van ouderschap al beschermd.’

Ook de expertencommissie die de federale antidiscriminatiewetgeving evalueert, waarvan gisteren het rapport in het parlement werd besproken, zegt te zullen nagaan of het vaderschapskenmerk in de wet opgenomen moet worden. Het

voorstel sluit ook aan bij wat de Europese en internationale regelgeving van ons land vraagt, zegt Van Hoof.

CD&V’s federale coalitiepartners zijn het idee alvast genegen. ‘Het is niet logisch dat discriminatie vanvaders wél zou kunnen’, zegt N-VA-parlementslid Valerie Van Peel. ‘De precieze reikwijdte van het voorstel moeten we wel nog bestuderen.’ Ook voor Open VLD kan vaderschap geen grond zijn voor discriminatie. ‘Maar we willen bekijken of dit een wetswijziging vereist’, klinkt het bij de partij.

Matthias Verbergt ■