De komende week ruilt Federaal volksvertegenwoordiger Els Van Hoof (CD&V) enkel dagen haar zitje in de Kamer in voor een ander werkterrein. Het Kamerlid plant immers twee stagedagen in het welzijnswerk en de maatschappelijke zorg, met als doel te polsen hoe het gesteld is met de dagelijkse werking binnen zorginstellingen. Zij gaat daarbij in op de oproep van VOKA om politici tijdens het zomerreces dichterbij de werkvloer te brengen. De Leuvense politica kiest hierbij resoluut voor eigen stad en gaat aan de slag bij ambulant centrum voor drugszorg ‘De Spiegel’, het medisch sociaal opvangcentrum het ‘Veerhuis’ en het Leuvense Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart.

“Door te kiezen voor 3 Leuvense stageplaatsen wil ik aantonen dat er in onze stad op vlak van gezondheid en maatschappelijke zorg onmisbare instellingen actief zijn. Deze boeiende stages bieden mezelf de mogelijkheid om de werking van deze zorginstellingen meer van binnenuit te bekijken. Op deze manier wil ik ook te weten komen wat hun uitdagingen zijn voor de toekomst. Telkens volgt een introductie, doorloop ik het werkproces op afdelingen en maak ik rondetafelgesprekken mee, waardoor ik het project in kwestie beter leer kennen,” zegt Els Van Hoof.

Op dinsdag 29 augustus wordt de CD&V-politica verwacht in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart. De fusie van het ziekenhuislandschap vormt ook een uitdaging voor het regionaal ziekenhuis HHH. “Voor welke specialisaties kiest het ziekenhuis op de Naamsestraat in de toekomst? Ik bezoek als alvast de afdeling waar ik het levenslicht heb gezien: de materniteit, ook de spoedafdeling en revalidatiediensten komen aan de orde. Donderdag 31 augustus gaat ze op inleefstage bij ‘De Spiegel’ en in het ‘Veerhuis’. Zowel ‘De Spiegel’ en het ‘Veerhuis’ zijn beide zorgcentra die hulp en ondersteuning bieden bij drugsproblemen. “Als federaal parlementslid volg ik het drugsbeleid van nabij op met een aantal initiatieven. Vandaar dat ik in kader van en VOKA-stage eens wil meedraaien in een centrum dat hulp biedt aan zowel jongeren als volwassenen die problemen hebben met illegale drugs. Door te participeren in sessies van terugvalpreventie en zelfs in de keuken leer ik de problematiek van dichtbij kennen. Het geeft meer inzicht dan honderden beleidsnota’s,” klinkt het.

“Als politica ben ik in het parlement bezig met dossiers die soms een directe impact hebben op onze zorginstellingen. Door er zelf stage te lopen, krijg ik de kans om de zaken kritisch van binnenuit te bekijken en de aandachtspunten van het reilen en zeilen van zorginstellingen vast te stellen. Dit wil ik later vertalen naar parlementaire initiatieven. Het parlementaire werk is één ding, weten hoe het er op de werkvloer en in zorgcentra aan toe gaat, is nog iets anders. Ik hoop dat ik met deze stages kan meebouwen aan nieuwe inzichten en uitdagingen binnen deze sectoren,” aldus Van Hoof.

Voor meer info: Els Van Hoof, 0474-52.68.18