“Referentiecentra voor vrouwelijke genitale verminking bereiken meer vrouwen, maar het moet beter”

Ons land kent twee  medische referentiecentra voor vrouwelijke genitale verminking, UCM St. Pierre in Brussel en een referentiecentra binnen het UZ Gent. Uit cijfers die CD&V Kamerlid  Els Van Hoof opvroeg bij bevoegd minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, blijkt dat deze centra meer vrouwen bereiken, maar dat slechts een fractie van de vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van vrouwelijke genitale verminking (VGV) zelf hun weg vindt naar de referentiecentra. “In 2015 hebben 258 patiënten de centra bezocht. Het merendeel, (222 patiënten) werden begeleid in het centrum van het UCM St. Pierre in Brussel. 36 vrouwen werden behandeld in het centrum van het UZ Gent. Uit het jaarverslag van het UZ Gent voor 2016 blijkt dat er dat jaar 55 nieuwe op een totaal van 71 patiënten begeleid werden in het Gentse referentiecentrum. “Wetende dat er volgens de meest recent gekende cijfers meer dan 13.000 vrouwen zijn besneden, blijven deze aantallen veel te laag,” stelt Els Van Hoof. “Uit de opgevraagde cijfers blijkt verder dat het overgrote deel van de begeleide patiënten worden doorverwezen. Nog te weinig mensen vinden zelf de weg naar de referentiecentra. Laat het duidelijk zijn: de centra doen goed werk en hun bekendheid is door verschillende inspanningen de laatste jaren toegenomen. Maar het kan en moet nog veel beter.”, stelt Van Hoof.

Opdat vrouwen en meisjes die het slachtoffer zijn geworden van vrouwelijke genitale verminking (VGV) de nodige en omvattende zorg zouden krijgen, sloot voormalig Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx een overeenkomst met de referentiecentra van het UZ Gent en dat van het UCM St. Pierre in Brussel. Vrouwen en meisjes die aangesloten zijn op de ziekteverzekering kunnen in deze centra terecht voor medisch-psychosociale begeleiding en reconstructieve operaties. De patiënten worden er geholpen door een multidisciplinair team. In 2015 werd er in het centrum van het UCM St. Pierre de 337 keer beroep gedaan op een gynaecoloog, de vroedvrouw kwam 312 keer tussen, de seksuoloog 68 keer en de psycholoog 90 keer. In het UZ Gent ging her respectievelijk om 47, 18, 7 en 6 tussenkomsten. Een reconstructieve operatie werd in St. Pierre in 2015 en 2016 telkens 5 maal uitgevoerd. In Gent vonden 2 zo’n operaties plaats in 2015 en 4 in 2016.

Bij St. Pierre werd in 2015 68% van de patiënten doorverwezen: 24% door de gynaecoloog, 24% door verenigingen en 20% door een centrum voor asielzoekers. Bij het UZ Gent zijn het vooral Fedasil (25%) het Rode Kruis (25%) eerder dan de gynaecoloog (14%) die de patiënten doorverwijzen naar het centrum. Het moet dan ook niet verbazen dat 58% van al de begeleide patiënten in 2015 niet verzekerd waren. De meesten onder hen waren asielaanvragers. Ook al wordt er aandacht besteed in asielcentra aan vrouwelijke genitale verminking, toch informeert de Nederlandse overheid beter haar asielzoekers dan de Belgische overheden. Nederlandse vluchtelingen staan daardoor negatiever t.a.v. genitale verminking dan Belgische vluchtelingen.

Er moet blijvend worden gewerkt aan de bekendheid van de referentiecentra zelf. Eerst en vooral moeten ze bekend gemaakt worden bij asielzoekers door zowel mannen als vrouwen bewust te maken van de schadelijkheid van deze praktijk. Maar ook bij de professionele zorgverstrekkers is er werk aan de winkel. Hiervoor moet werk gemaakt worden van de uitbreiding van het spreekrecht naar meerderjarigen bij het beroepsgeheim en van de verplichte registratie in het medische dossier van VGV.”, zegt het parlementslid. Ze heeft hieromtrent een wetsvoorstel ingediend. “Door een betere registratie zal men pas echt in staat zijn gericht beleid te voeren ter preventie en bestrijding van VGV.”, aldus de CD&V politica.: “Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat dergelijke handelingen – ongeacht leeftijd en frequentie dat ze worden uitgevoerd – nooit getolereerd mogen worden.”, besluit Van Hoof.

Voor meer informatie:

Wetsvoorstel: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/1799/54K1799001.pdf

Els Van Hoof
0474/52.68.18