CD&V gaat voor de verbetering van de combinatie arbeid, gezin en zorg

Een geboorte en het zorgen voor je kinderen brengt heel wat veranderingen teweeg. Wij willen de combinatie van arbeid, gezin en zorg verbeteren omdat dit bijdraagt tot meer levenskwaliteit.”, klinkt het bij CD&V Volksvertegenwoordigers Nahima Lanjri en Els Van Hoof. “Een gezin vandaag is anders dan een gezin gisteren, ook het ouderschapsverlof moet mee veranderen.” Ze hebben vier wetsvoorstellen klaar die het in de toekomst makkelijker moet maken om werk en zorg te combineren met het gezinsleven. “Het opnemen van het geboorteverlof (vaderschapsverlof of meeouderschapsverlof) is voor ons belangrijk. Vaders (en meemoeders) moeten zoveel als mogelijk worden aangespoord betrokken te zijn bij de zorg voor hun kinderen. Die betrokkenheid versterkt tevens de (gender)gelijkheid binnen het koppel en de arbeidsmarktpositie van de moeders. De rol van vaders en meemoeders in de opvoeding van kinderen en de verdeling van de gezinstaken is van belang voor het kind.”, aldus de parlementsleden.

  1. De CD&V-politica’s willen het geboorteverlof uitbreiden van tien naar vijftien dagen. Zo kunnen vaders en meemoeders maximaal aanwezig zijn bij de pasgeborene.”, klinkt het bij Nahima Lanjri. Vaders en meemoeders hebben vandaag recht op tien dagen geboorteverlof dat vrijwillig kan worden opgenomen binnen vier maanden na de geboorte. De eerste drie dagen blijft het loon behouden, de overige twaalf dagen wordt een vervangingsinkomen (ten laste van het RIZIV) aangevraagd.

 

  1. De geboorte van een meerling is voor een koppel een (nog) ingrijpende(re) gebeurtenis, onder meer door de medische nazorg en de zorg voor twee of meer kinderen. De huidige regelgeving kent het recht op geboorteverlof toe op basis van een geboorte maar houdt momenteel nog geen rekening met het aantal pasgeborenen. Hier willen de CD&V-politica’s verandering in brengen. “Daarom voorzien wij in de toekenning van tien extra dagen geboorteverlof aan de vader of meemoeder van een meerling. Het geboorteverlof bedraagt dan in totaal 20 dagen.”, zegt Els Van Hoof. “De tien extra dagen bieden een antwoord op de medische nazorg en de zorg voor meerdere baby’s”. Het vergoedingssysteem wordt proportioneel aangepast, de eerste zes dagen blijft het loon behouden, de overige veertien dagen wordt een vervangingsinkomen uitgekeerd.

 

  1. Een geboorte loopt ook niet steeds zoals gepland. In het geval van een problematische vroeggeboorte of andere medische complicatie waardoor het kind in het ziekenhuis moet verblijven, wordt het geboorteverlof niet verlengd. Dat legt bijkomende druk op een jong gezin waarbinnen de zorg voor de moeder, de medische kinderzorg en de zorg voor andere kinderen in het gezin moeten worden gecombineerd”, zegt Nahima Lanjri. Daarom voorziet een derde wetsvoorstel in de toekenning van drie extra dagen geboorteverlof indien het kind langer gehospitaliseerd is dan de moeder (bv. ten gevolge van een vroeggeboorte of medische complicatie). De eerste drie dagen blijft het loon behouden, de overige 10 dagen wordt een vervangingsinkomen aangevraagd.

 

  1. CD&V wil ook de leeftijdsgrens optrekken voor het kind waarvoor gemotiveerd tijdskrediet wordt aangevraagd. Het recht (en de bijhorende uitkering) worden toekend tot het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Ouders kunnen nu tijdskrediet met motief opnemen voor de zorg voor hun kind tot het kind acht jaar oud is. Ouderschapsverlof is mogelijk tot de leeftijd van 12 jaar. Indien ouders nadien aanwezig willen zijn voor hun kinderen moeten ze verlof nemen. “Kinderen hebben tijdens de ganse minderjarigheid belang bij de aanwezigheid van hun ouders. In de puberteit worstelen ze met vragen en problemen die de aanwezigheid van de ouders verantwoorden, daarom willen wij de leeftijdsgrens verhogen.”, zegt Nahima Lanjri. Vorig jaar namen 60.272 ouders ouderschapsverlof en 28.647 mensen namen tijdskrediet. Het gaat vooral over mensen tussen 30 en 49 jaar die in de meest hectische periode van hun leven zitten en hun job moeten weten te combineren met de opvoeding van hun kinderen en huishoudelijke taken.

Een eerder wetsvoorstel van Nahima Lanjri over de flexibele opname van het ouderschapsverlof wordt al behandeld in de commissie. “Nu moet men het ouderschapsverlof (in totaal 4 maanden) voltijds, deeltijds of in 1 dag per week opnemen. Ouders zullen binnenkort ook een halve dag per week of een dag om de twee weken kunnen nemen. Mijn wetsvoorstel hierover kreeg de steun van vakbonden en werkgevers en wordt hopelijk binnenkort goedgekeurd in het parlement.”

Ten slotte hebben de CD&V-politica’s nog een ander voorstel uitgewerkt. “Nu moet men het ouderschapsverlof opnemen in periodes van minstens een maand. Wij willen het mogelijk maken om dat ouderschapsverlof per week op te nemen. Met deze maatregel – ook de N-VA heeft een gelijkaardig voorstel – kunnen ook vakantieperiodes gemakkelijk worden overbrugd”, besluiten Els Van Hoof en Nahima Lanjri.