Leegstand en stilstand in het Luxemburgcollege

Het Luxemburgcollege, een belangrijk historisch gebouw met een rijke geschiedenis in de Leuvense Vaartstraat, staat al geruime tijd leeg. Dit ondanks de plannen van de Regie der Gebouwen om dit gebouw een herbestemming te geven, waarvoor renovatiewerken al startten in 2011. Naar aanleiding van de stilstand van het dossier en de leegstand van het gebouw stelde volksvertegenwoordiger Els Van Hoof (CD&V) een parlementaire vraag aan Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Minister van de Regie der Gebouwen Jan Jambon (N-VA). “De aanhoudende stilstand van het dossier heeft zowel een negatieve impact op het gebouw als op zijn omgeving. De binnenplaats is ondertussen overwoekerd met onkruid. De discussie over een eventuele hervatting van de werkzaamheden moet in een stroomversnelling komen,” aldus Van Hoof.

Het Luxemburgcollege kent een lange geschiedenis. Het huidige gebouw is in het midden van de achttiende eeuw gebouwd en heeft sindsdien dienst gedaan als Rijksmiddelbare school, studentenverblijf, internaat, gevangenis, kazerne, kraakpand en tijdelijke ruimte voor een expo van kunstenfestival Ithaka. De laatste jaren staat het gebouw echter leeg, tot beslist werd door de Regie der Gebouwen om de rechtbank van koophandel, de arbeidsrechtbank en het auditoraat onder te brengen in het pand. In 2011 ging de renovatie van start, maar deze viel snel stil. In 2014 gaf toenmalig staatssecretaris Verherstraeten (CD&V) in een antwoord op een vraag van Eerste schepen in Leuven Carl Devlies (CD&V) aan dat de herbestemming van het pand op het programma stond, na een studie die een jaar in beslag zou nemen.

Ondertussen staat het gebouw nog steeds leeg. Van Hoof: “Er is weinig duidelijkheid over de geplande werkzaamheden aan de gebouwen en de integratie van de verschillende gerechtsgebouwen. Daarom heb ik aangedrongen bij Minister Geens en Minister Jambon om duidelijkheid te scheppen over de voortgang van het dossier.”

In het antwoord, gegeven door Minister Geens, gaven de ministers aan dat het dossier van het Luxemburgcollege regelmatig ter sprake komt tijdens een maandelijks overleg tussen de administratie en de beleidscel van Justitie en de Regie der Gebouwen. Door de administratie van Minister Geens wordt een monitoring doorgevoerd van de reeds in gebruik zijnde gebouwen te Leuven en wordt ook het behoefteprogramma geactualiseerd. Op basis van deze gegevens zal beslist worden of de integratie er alsnog zal komen.

“Het is positief dat het dossier van het Luxemburgcollege actief besproken en onderzocht wordt. Toch wil ik erop wijzen dat de studies rond de integratie van de gebouwen in het Luxemburgcollege reeds lange tijd duren. Het is nodig dat er binnen afzienbare tijd een oplossing komt voor het gebouw. De langdurige leegstand heeft een direct zichtbare en negatieve impact op de buurt,” aldus Van Hoof.