Toekomst Luxemburgcollege onduidelijk

Het Laatste Nieuws/Leuven-Brabant,
Vr. 17 Nov. 2017, Pagina 17

Wat brengt de toekomst voor het Luxemburgcollege in de Vaartstraat? Op een gerenoveerd binnenplein met woekerend onkruid na voorlopig niet veel, blijkt uit een vraag van federaal volksvertegenwoordiger Els Van Hoof aan haar partijgenoot en minister van Justitie Koen Geens.

Het Luxemburgcollege in de Vaartstraat in Leuven heeft een onzekere toekomst in het vooruitzicht. Na een leven als Rijksmiddelbare school, studentenverblijf, internaat, gevangenis, kazerne, kraakpand en tijdelijke ruimte voor een expo vankunstenfestival Ithaka was de voorbije jaren het plan van de Regie der Gebouwen om de rechtbank vankoophandel, de arbeidsrechtbank en het auditoraat onder te brengen in het beschermde gebouw. In 2011 ging de renovatie van start maar er kwam tot op heden niets in huis van de herbestemming. Meer zelfs, de werkzaamheden werden stilgelegd

en het onkruid woekert als nooit tevoren op de binnenplaats. Zowel Leuvens schepen Carl Devlies (CD&V) als gemeenteraadslid Luc Ponsaerts (Open Vld) trokken al aan de alarmbel en dat doet nu ook federaal volksvertegenwoordiger Els Van Hoof(CD&V).

Rechtbank

“Ik heb een vraag gesteld aan ministers Jan Jambon en Koen Geens. Er moet immers snel duidelijkheid komen over de toekomstige invulling en of de gestaakte werkzaamheden hervat zullen worden”, aldus Van Hoof. In 2014 kreeg Carl Devlies ondanks de stilgelegde werkzaamheden nog de bevestiging van staatssecretaris Servais Vanherstraeten van een herbestemming als rechtbank van koophandel, arbeidsrechtbank en het auditoraat. De werkzaamheden zouden ook worden hervat na een studie van een jaar maar ondertussen staat het Luxemburgcollege nog leeg en wordt er geen spreekwoordelijke steen meer verzet. Het antwoord van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) belooft alvast niet veel goeds.

Verouderd

“Het dossier van het Luxemburgcollege komt regelmatig ter sprake tijdens een maandelijks overleg tussen de administratie en beleidscel van Justitie en de Regie der Gebouwen”, aldus minister Geens. “De reden hiervoor is dat het project van

het Leuvense Luxemburgcollege gebaseerd is op een verouderd behoefteprogramma dat niet meer afgestemd is op de actuele noden, maar op de oude bezettingsnormen. Het gebouwenpark van justitie moet worden gerationaliseerd en gemoderniseerd. Er moet gestreefd worden naar minder maar meer geschikte gebouwen. Momenteel wordt er een monitoring doorgevoerd en daaruit zal blijken of er nood is aan een bijkomend gerechtsgebouw in Leuven. Mogelijk kunnen interne herschikkingen ook een evenwaardig alternatief bieden.”

Lees: de herbestemming van het Luxemburgcollege als extra gerechtsgebouw staat op de helling. Conclusie: onzekerheid troef en vrij spel voor het woekerende onkruid. “Er is helaas weinig duidelijkheid over de toekomst van het Luxemburgcollege. Dat heeft overduidelijk een negatieve impact op het gebouw. Hoewel het positief is dat het dossier geregeld wordt besproken, moet er binnen afzienbare tijd een oplossing uit de bus komen. In de eerste plaats kijk ik uit naar de noden van justitie, maar het Luxemburgcollege kan ook een andere invulling krijgen. Ik denk dan aan een horecafunctie”, besluit Van Hoof.

BART MERTENS ■