Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over “de relaties met de Democratische Republiek Congo”

Raadpleeg de vraag hier.