Voorstel van resolutie over de evaluatie van de wet betreffende de euthanasie van 28 februari 2014 (ingediend door de dames Els Van Hoof en Nathalie Muylle).

Raadpleeg de tekst hier.