Vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over “het onderhoud met de Congolese minister van Buitenlandse Zaken”

Raadpleeg de vraag hier.