Leuvense markten bij de properste van het land

Het Nieuwsblad/Regionaal: Leuven-Hageland,
Za. 06 Jan. 2018, Pagina 4

Met 81,9% positieve controles in 2016, is Leuven bij de meest hygiënische marktsteden in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van het federaal voedselagentschap (FAVV), die Kamerlid Els Van Hoof opvroeg. Enkel Roeselare scoort beter dan Leuven.

Van Hoof volgt de hygiëne van de marktkramen op. “De diversiteit in het aanbod en het volkse karakter maken de markten populair. Gezien de beperkte ruimte van de kramen zijn een strikte toepassing van de hygiëneregels en frequente controles door het FAVV zeker nodig”, zegt Van Hoof.

Uit de cijfers blijkt dat Leuvense marktkramers zich opwerpen als stabiele koploper inzake het volgen vande hygiëneregels. In 2014 was 84,4% van de kramen in orde, wat Leuven koploper maakte in Vlaanderen. In 2015 was ongeveer 82% in orde en waren enkele andere steden beter.

In 2016 werden 72 controles uitgevoerd op de Leuvense vrijdagsmarkt en was 81,9% van de kramen in orde. Roeselare deed beter met geen enkel negatief rapport, maar daar werden slechts elf kramen gecontroleerd.

“De Leuvense markten scoren al enkele jaren goed op het vlak van hygiëne. De cijfers blijven stabiel, terwijl alle andere stedelijke markten het veel slechter doen dan de vorige jaren. De marktkramers doen duidelijk hun best in Leuven, al blijft er ruimte voor verbetering.”

Handen wassen

Die verbetering is mogelijk op voorzieningen om handen te wassen en te drogen in een kraam. Bij 8% van de kramen waren die niet aanwezig. 7% van de gecontroleerde kramen leefde de voorschriften inzake temperaturen van gekoelde levensmiddelen en diepgevroren producten niet na en bij 4,9% van de Leuvense kramen deed zich een probleem voor met de warme keten.

Andere gecontroleerde punten, zoals ontdooiing onder ongeschikte omstandigheden of een slechte toestand van de handelsruimte, werden amper vastgesteld.

De controles beperkten zich in 2016 wel tot de markt van Leuven-centrum, in de deelgemeenten werden geen controles gehouden. Uit de cijfers van 2017 kan nog niets worden geconcludeerd, omdat er voorlopig nog maar resultaten bekend zijn van twee controles.

Hannelore Smitz ■