Soms moet men creatief zijn in het zoeken naar oplossingen. Dit is zeker het geval voor vliegtuiglawaai. De oplossing voor vlieglawaai is verder weg dan ooit lazen we in de tijd. Geen enkel studiebureau wil de geluidsproblemen rond Brussels Airport onderzoeken en de onderhandelingen over vliegroutes en geluidshinder zitten vast. Een oplossing hiervoor zit in een flexibele samenwerking tussen militair en civiel luchtverkeer. Zie hier mijn tussenkomst in de plenaire vergadering om het luchtruim beter te gebruiken.