1.014 asielzoeksters erkend wegens risico op besnijdenis

Het Laatste Nieuws*,
Di. 06 Feb. 2018, Pagina 8

Tussen 2014 en 2016 kregen 1.014 vrouwen in ons land asiel, omdat ze het risico liepen om besneden te worden. Het gaat vooral om meisjes afkomstig uit Guinée en Somalië.

Vandaag is het de Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking. Wereldwijd zijn daar vandaag zo’n 200 miljoen vrouwen slachtoffer van. Ons land geeft jaarlijks honderden jonge vrouwen asiel net omdat ze het risico lopen besneden te worden, zo blijkt uit cijfers die Kamerlid Els Van Hoof (CD&V) opvroeg. In 2014 ging het om 356 vrouwen, in 2015 waren er 367 goedgekeurde asielaanvragen en in 2016 291 vrouwen. De slachtoffers komen vooral uit Afrikaanse landen zoals Guinée (604) en Somalië (134), al zijn er ook vrouwen uit Afghanistan en Iran. Vaak gaat het om een dochter die risico loopt en krijgt de familie op basis daarvan asiel. Jaarlijks moet de familie dan op controle. “Als

een beschermd meisje toch wordt besneden, verliest heel de familie onmiddellijk haar vluchtelingenstatus”, legt Van Hoof uit. De controle geldt zolang het meisje geen Belgische nationaliteit heeft. Eens Belg, bijvoorbeeld na 5 à 6 jaar legaal verblijf in België, stopt de controle. “Maar dan loopt de vrouw in kwestie opnieuw gevaar.” De politica overweegt daarom wettelijke stappen te ondernemen zodat meisjes tot hun 18de worden opgevolgd, bijvoorbeeld via het CLB of Kind en Gezin. (ARA)