Het woord is aan u
Rondom volgt sedert altijd al het leven in uw gemeente of stad. Op 14 oktober
2018 bepalen de gemeenteraadsverkiezingen dat leven in de komende jaren.
We helpen u om goed geïnformeerd in het stemhokje te komen en vragen een
jaar lang belangrijke lokale spelers naar hun inzichten.

Wat vindt u de belangrijkste verwezenlijkingen van het huidige bestuur?
We zijn erin geslaagd om van Leuven een aantrekkelijke en veilige stad te maken waar
elke inwoner zich thuis kan voelen. Vraag het aan de bewoners: ze zijn fier op hun stad.
Het neusje van de zalm is de Vaartkom: met behoud van industrieel erfgoed, een prachtig
Sluispark en kunstencentrum; er wonen mensen met diverse achtergronden, student
of senior, in een sociale mix naast elkaar. Ook de Hertogensite is veelbelovend.

Wat moeten de prioriteiten zijn van de volgende ploeg?
Onze stad moet betaalbaar, bereikbaar en buurtgericht zijn voor iedereen. Als een investeerder
in onze stad woningen zet, moeten die betaalbaar zijn. Als er midden in de
stad een podiumkunstenzaal komt, moet deze bereikbaar zijn, en moet ze een boost
geven aan de handel in de buurt. Als we de dorpskern in Heverlee vernieuwen, moet
deze bereikbaar blijven voor de markt, de buurbewoner en de OHL-bezoeker via een
fiets- en buurtparking. Buurtgericht moet iedere straat van Leuven weten wanneer de
voetpaden worden aangepakt door middel van een heuse straat-identiteitskaart.

Wat vindt u zo mooi aan uw gemeente?
Als gewezen schepen van handel en sport vind ik het “chic” dat er zo wordt geïnvesteerd
in leefbaarheid en verbondenheid. De inzet van verenigingen voor levendige handelswijken,
de (sportieve) buurtprojecten en de interactie tussen ouderen en jongeren
is hartverwarmend.