Meer plastische chirurgie om medische redenen

Meer en meer mensen doen een beroep op plastische chirurgie en dit niet uit louter esthetische overwegingen, maar ook om medische redenen (de zogenaamde reconstructieve plastische chirurgie). De cijfers hebben bijvoorbeeld betrekking op borstreconstructies, protheses of een herstelling van brandwonden. “Het vaakst, in 1.452 van de gevallen in 2015, ging het om een herstelling van een brandwonde. Na herstellen van brandwonden werden spierlap-reconstructies met 376 gevallen in 2015 het meest terugbetaald, gevolgd door borstreconstructies (286) en het verwijderen van gezwellen (285 keer). In andere gevallen gaat het om tepelreconstructies (146 keer), neusreconstructies (57 keer) en oorreconstructies (73 keer).”, zegt CD&V Kamerlid Els Van Hoof,  die de cijfers opvroeg bij minister van Volksgezondheid, Maggie De Block. Het Kamerlid vroeg de cijfers op van het aantal terugbetaalde plastische chirurgie, uitgevoerd in Universitaire Ziekenhuizen (esthetische plastische chirurgie is niet terugbetaalbaar door het RIZIV). “In 2015 heeft het RIZIV  4093 plastische ingrepen in de Universitaire Ziekenhuizen van Gent, Brussel, Leuven en Antwerpen terugbetaald. Dit is een toename van 30% in vergelijking met 5 jaar eerder (in 2011 waren er 2.934 ingrepen). In de periode 2010-2015 werden bijna 20.000 (19.254) plastische ingrepen om medische redenen uitgevoerd in deze Universitaire Ziekenhuizen. In 2010 waren dit 2.688 ingrepen.”, aldus Van Hoof.

Ze gaat verder: “De grootste toename in de periode 2011-2015 zien we bij de neusreconstructies (+73%), spierlap-reconstructies (+31%) en het verwijderen van een al dan niet kwaadaardig gezwel (+37%).”, aldus de CD&V-politica. De meeste medische reconstructies waren er in 2015 in Gent, met 1.966 gevallen, gevolgd door Leuven met 1.215 gevallen. De grootste toename tussen 2011 en 2015 zien we dan weer in UZ Vrije Universiteit Brussel (+58%) en UZ Antwerpen (+39%). Dit komt vooral doordat deze ziekenhuizen in 2011 nog veel minder medisch verantwoorde ingrepen uitvoerden dan UZ Leuven en UZ Gent. Daar waar het bij deze laatste twee al om meer dan 1.000 ingrepen ging, waren er in Brussel en Antwerpen minder dan 300.

Herstel van brandwonden komt vaakst voor

In 2015 werden in de 4 universitaire ziekenhuizen van ons land 1.452 ingrepen gedaan voor het herstel van brandwonden. Van Hoof: “Brandwonden komen vaak voor na een ongeval. Dat ongeval zelf was voor betrokkenen al een traumatische ervaring, dan worden mensen geconfronteerd met hun veranderde lichaam en soms ook met ongevraagde en ongewenste reacties vanuit hun ruime omgeving. Sommige mensen durven niet meer naar het zwembad of naar de sauna. Door een beroep te doen op medische plastische chirurgie krijgen deze mensen opnieuw een positiever zelfbeeld, en voelen ze zich ook psychisch beter in hun vel, mensen durven hun hobby weer uit te oefenen.”.

Borstreconstructies met eigen weefsel sinds 2016 beter terugbetaald

Volgens de Leuvense politica zal het aantal ingrepen om medische redenen de komende jaren nog toenemen. Sinds juli 2016 zijn borstreconstructies met eigen weefsel beter terugbetaalbaar door het RIZIV. “In ziekenhuizen die toetreden tot een overeenkomst met het RIZIV kunnen patiëntes een betere terugbetaling krijgen van borstreconstructie met eigen weefsel na borstverwijdering ten gevolge of ter preventie van kanker. Esthetische supplementen werden verboden en de persoonlijke tussenkomst van de patiënt werden verminderd.”, legt Van Hoof uit. “Vandaag zijn er 54 geconventioneerde ziekenhuizen. De eerste sinds november 2016, de recentste sinds januari 2018.”, weet Van Hoof. “Volgens het RIZIV laten er jaarlijks zo’n 1500 vrouwen een borstreconstructie met eigen weefsel uitvoeren.”, zegt Van Hoof.

Betere levenskwaliteit

Borstreconstructies na kanker of amputatie zijn voor vrouwen van ontzettend groot belang, niet enkel fysiek, maar ook moreel. Dit is tevens belangrijk voor het verbeteren van de levenskwaliteit.”, aldus de CD&V-politica.  Van Hoof laat ten slotte weten dat ze de oproep van Kom op Tegen Kanker steunt om ook de nieuwe technieken, zoals lipofilling op te nemen in de overeenkomsten met het Riziv die momenteel geëvalueerd worden.

Voor meer informatie:

Els Van Hoof   0474/52.68.18