Het ABC van de politica in spe

Op de avond dat we vierden dat vrouwen 70 jaar geleden het stemrecht kregen in België, werd er in Leuven stil gestaan bij het feit dat vrouwen toch nog altijd ondervertegenwoordigd zijn in de politiek. Vrouw & Maatschappij Leuven en Jong CD&V Leuven organiseerden samen namelijk “Het ABC van de politica in spe” in de koffiebar Swartehond.

Verwelkoming en toelichting

De avond begon met een korte verwelkoming door federaal kamerlid Els Van Hoof en Thijs Craane, voorzitter van Jong CD&V Leuven. Daarna startte doctoraatstudente Sjifra de Leeuw, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en speciaal voor de avond vanuit Amsterdam naar Leuven gekomen, met haar boeiende toelichting. Die stond helemaal in het teken van het dichten van de kloof tussen vrouwen en politiek. De zo’n 35 geïnteresseerden luisterden vol interesse naar haar wetenschappelijke, maar toch vlotte, uiteenzetting over de rol die de media, politieke partijen en de participatiekloof spelen in de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek.

Panelgesprek

Sjifra de Leeuw’s toelichting vormde een mooie aanloop naar het daaropvolgende panelgesprek, dat gemodereerd werd door WOMEN!-trekker Bouchra Al Mehraj. Het vijfkoppige panel bestond enerzijds uit ervaren politica’s. Anderzijds bestond het panel uit Liesbeth Vanderrmeeren en Marleen Van Eygen: twee politica’s in spé met de ambitie om een plekje te bemachtigen in de lokale politiek. Sjifra de Leeuw kaderde als vijfde panellid het gesprek verder in met haar onderzoekservaring in de politieke communicatie. Als afsluiting van het panelgesprek ging de moderator in op de vragen van het diverse publiek. Een deelneemster zat bijvoorbeeld met een vraag waar veel lokale afdelingen mee worstelen: hoe kunnen talentvolle vrouwen worden overtuigd om zich kandidaat te stellen voor de lokale verkiezingen? De twee ervaren volksvertegenwoordigers, Els van Hoof en Karin Brouwers, delen samen zo’n 50 jaar aan politieke ervaring. Zij waren dan ook het best geplaatst om deze vraag te beantwoorden en concrete tips te geven over hoe vrouwen een voet tussen de politieke deur kunnen krijgen.

Napraten op de Receptie

De avond werd afgesloten met een korte receptie, in de koffiebar die voor de gelegenheid eens andere drankjes dan koffie serveerde. Dat was voor de aanwezigen het uitgelegen moment om verder in te gaan op de thema’s die in het panelgesprek waren aangehaald. Verder was er de ruimte om op een informele manier in gesprek te gaan met vrouwen die geïnteresseerd zijn in politiek, maar twijfelen of de politiek echt iets voor hen is of die een politieke carrière wel zien zitten, maar op de avond hoopten nog meer tips te krijgen om in de toekomst wellicht een plekje te kunnen bemachtigen in de lokale of juist nationale politiek.

Drie Keer Vragen

Al met al bracht de Leuvense afdeling van Vrouw & Maatschappij – CD&V-politica en Jong CD&V met “Het ABC van de politica in spe” een positief verhaal. Uit de hele avond bleek dat de politieke drive er wel is bij vrouwen. Dit werd geïllustreerd door zowel de ervaren politica’s die in het panel zaten als door de aanwezige politica’s in spe. Het moraal van de avond kwam er duidelijk op neer dat politiek talent niet verspild mag worden. Politica’s in spe durven de stap om politiek actief te worden misschien niet te wagen bij de eerste keer dat je hen vraagt, maar blijf hen betrekken bij de partij. Vraag hen een paar weken later nog eens. En nog eens…