Samen met mijn collega-parlementairen Jean-Jacques Flahaux en Georges Dallemagne reisde ik dinsdag 22 mei naar het Assemblée Nationale te Parijs. Het betrof geen city trip, maar een bijeenkomst over de uitblijvende verkiezingen in Congo, maar ook de precaire humanitaire en veiligheidssituatie in verschillende regio’s. Het regime-Kabila probeert door verdeel-en-heersstrategieën zijn macht te behouden ten koste van zijn bevolking. Repressie en geweld zijn de oplossingen van de overheid op de vragen van burgers, middenveld en oppositie.

Daarom is het eens zo belangrijk om de eenheid te bewaren en het regime verantwoordelijk te stellen. We mogen de Europese eenheid niet uiteen laten slaan en gingen daarom op zoek naar een gezamenlijke positionering en strategie om de Congolese crisis aan te pakken. Alleen door samenwerking kunnen we de Kabila-dictatuur beëindigen. Hierin nemen we dan ook resoluut een gezamenlijk standpunt in: de Congolese bevolking kan op onze steun rekenen!