Ik ondervroeg staatssecretaris van Gelijke Kansen Demir over ouderendiscriminatie naar aanleiding van de advertentie in Lidl waarin ouderen als “fossielen” werden omschreven. Het is onbegrijpelijk dat dit als niet-discriminerend wordt gezien. Ik zal blijven pleiten voor een alomvattende aanpak van leeftijdsdiscriminatie op verschillende niveaus. Raadpleeg de parlementaire vraag hier.