‘Meer investeringen graag maar in een sociaal en ecologisch kader’

Kamerlid voor CD&V Els Van Hoof vindt dat het Belgische parlement veel te weinig bezig is met Afrika. ‘Altijd is er wel een dringender punt op de agenda. Dat is betreurenswaardig. De media zijn in hetzelfde bedje ziek waardoor het als politicus niet loont daaraan te werken. Gelukkig is MO* er nog.’

Net als Bart Staes waarschuwt ze voor te eenvoudige redeneringen als zouden investeringen en welvaartsverhoging meteen de migratie doen opdrogen. ‘Dat is een mythe. Migratie komt nu ook van de al wat rijkere landen. Dat betekent uiteraard niet dat we niet moeten investeren in betere levenskansen voor de Afrikanen, maar verwacht niet dat onmiddellijk effect heeft op de migratiecijfers.’

Van Hoof: ‘Er komt een moment dat we zelf weer economische migratie organiseren’

Van Hoof zegt er absoluut van overtuigd te zijn dat er een moment komt dat Europese landen terug zelf economische migratie gaan organiseren. ‘De poetsdiensten, de rustoorden zullen werknemers te kort hebben. Migratie is niet alleen maar een gepolariseerd verhaal maar ook een positief verhaal: wat migranten terugsturen, is vier maal de mondiale ontwikkelingshulp.’

Van Hoof die een verleden heeft bij de ontwikkelings-NGO Wereldsolidariteit van de christelijke arbeidersbeweging erkent dat er meer zal nodig zijn dan hulp om de miljoenen banen te scheppen die nodig zijn om de stroom Afrikaanse jongeren die elk jaar op de arbeidsmarkt komen, op te vangen. ‘We moeten afstand nemen van onze koudwatervrees tegenover bedrijven. Ngo’s wilden daar vroeger niet aan, maar ik denk dat de bereidheid om stappen te zetten nu groter is dan vroeger. We hebben globale coalities nodig van bedrijven en ngo’s. Die moeten ervoor zorgen dat de investeringen op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeuren, met respect voor sociale en ecologische regels.’