SOS-palen en slimme verlichting moeten het veiligheidsgevoel in Leuven verhogen

                    CD&V-vrouwen installeren roze SOS-palen

De CD&V-vrouwen van Leuven willen er volop voor gaan om Leuven een Smart City te maken door het inzetten van Smart City-technologie. Een belangrijk aspect van slimme steden is om mensen zich veilig te laten voelen. CD&V gemeenteraadslid Els Van Hoof wil het subjectieve onveiligheidsgevoel verminderen en vraagt daarom om Leuven te voorzien van Smart City-Technologie, zoals meer SOS-palen en slimme verlichting, door op 23 juli een actie te houden met CD&V-vrouwen met het symbolisch plaatsen van roze SOS-palen in de Kapeldreef

Eind maart publiceerde Vlaanderen de Stadsmonitor. Uit gegevens van de Stadsmonitor blijkt dat Leuven goed scoort op vlak van veiligheid. Slechts 3% van de inwoners stelt zich vaak of altijd onveilig te voelen in de buurt tegenover 84% van de inwoners die zeggen zich zelden of nooit onveilig te voelen in de buurt. Hoewel het dus goed zit met het algemeen veiligheidsgevoel in Leuven, kan het altijd beter aldus CD&V gemeenteraadslid Els Van Hoof.

Er zijn in Leuven dus 16% inwoners die zich af en toe, vaak of altijd onveilig voelen in de buurt. Hoewel angst een persoonlijk gevoel is, mogen we die inwoners niet vergeten. Ook zij moeten zich met een veilig gevoel kunnen verplaatsen in Leuven en omstreken, of dat nu gebeurt op klaarlichte dag of ’s avonds laat. Daarom moet het lokaal bestuur aandacht blijven besteden aan deze problematiek.

Hoewel mannen het vaakst worden geconfronteerd met reële onveiligheid, zijn het vooral vrouwen die zich onveilig voelen. De angst voor aanrandingen en verkrachting maakt dat een aantal vrouwen en meisjes ’s avonds niet op straat durven en/of mogen komen. Hoewel Leuven dus een veilige stad is, wil CD&V Leuven blijven werken aan gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en het verkleinen van het subjectieve onveiligheidsgevoel.

Els Van Hoof: “Ik laat mijn kinderen ’s avonds ook liever niet alleen langs de Kapeldreef lopen of fietsen, terwijl ik dat makkelijker zou doen als die straat beter verlicht zou zijn of als er SOS-palen langs die weg zouden staan. Een SOS-paal verhoogt namelijk sociale controle en dus het veiligheidsgevoel. Via de drukknop kunnen mensen direct in contact komen met de bewakings-of politiedienst en op een eenvoudige manier hulp inschakelen bij incidenten of bij verdachte personen of situaties. In de parkzone van het Sportkot staan er al een paar jaar SOS-palen die vertrouwen inboezemen bij de mensen. We vragen dus enkel om een uitbereiding van het aantal SOS-palen die Leuven verbindt met de deelgemeenten”

De CD&V-vrouwen pleiten ook voor slimme en flexibele straatverlichting in Leuven, zoals dat al bestaat in Amsterdam en Barcelona. Slimme straatverlichting kan bijvoorbeeld automatisch worden gedimd als er niet veel mensen op straat zijn, waardoor energie wordt bespaard. Wanneer er wel iemand op straat is, kunnen slimme verlichtingen de lichtintensiteit weer verhogen, om zo het veiligheidsgevoel te vergroten.

De CD&V-vrouwen van Leuven komen zelf alvast met suggesties van plaatsen, zoals de Kapeldreef in Heverlee, omgeving Arenberg, rond Parking Bodart, langs De Vaart naar Wijgmaal, Jan Vranckxpad, de Eénmeilaan in Kessel-Lo, het Krakauplein in Kessel-Lo en het Tweewaterspad in Leuven,die beter verlicht kunnen worden en waar SOS-palen het veiligheidsgevoel zouden kunnen vergroten.

CD&V zet het Smart City-project ook in haar verkiezingsprogramma.

Meer info:

Els Van Hoof: CD&V gemeenteraadslid, 0474/52.68.18