Lerend netwerk moet informatie over nieuwe drugs vlotter doen doorstromen

ID: 95304388

BRUSSEL 29/08/2018 15:56 (BELGA)

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof heeft een wetsvoorstel klaar dat de informatie over nieuwe soorten drugs sneller moet laten doorstromen. Designer drugs zijn aan een opmars bezig in Europa. In ons land gaat er echter nog veel informatie over de samenstelling, effecten en schadelijkheid van deze drugs verloren.

De Standaard schrijft woensdag over het toegenomen aantal dodelijke slachtoffers in ons land van ‘nieuwe psychotische stoffen’ (NPS), synthetische varianten van ‘klassieke’ drugs. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) paste vorig jaar de drugswetgeving aan, zodat deze stoffen illegaal en dus strafbaar zijn. België is met die strengere wetgeving koploper in Europa.

“Verbieden via wet is heel belangrijk, maar een verbod alleen is niet voldoende om de schade van NPS op gebruikers te beperken”,  zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof. Haar wetsvoorstel, waarvoor ze naar eigen zeggen steun heeft binnen de meerderheid, zet in op de uitbouw van een volwaardig drugsincidentennetwerk.

“Op basis van de huidige wetgeving kan het Belgian Early Warning System on Drugs van Sciensano niet kort genoeg op de bal spelen. Er worden te weinig en vaak ook te laat analyses van drugsstalen ontvangen,” legt Van Hoof uit. “Hulpverleners op spoeddiensten of op EHBO-posten op festivals kunnen momenteel niet veel doen met drugs die ze van patiënten in ontvangst nemen. Soms geven ze deze aan de politie, maar evengoed belandt de drugs vaak in de afvalcontainer. Hierdoor gaat kostbare informatie, in het bijzonder in het geval van NPS, verloren”.

Door een “lerend netwerk” uit te bouwen, zou die informatie beter gedeeld worden. “Zo worden alle betrokkenen op het veld op de hoogte gehouden van nieuwe drugs op de markt. Doordat er meer informatie beschikbaar zal zijn over eventuele contaminaties en de risico’s daarvan, zal men ook beter zijn in het herkennen en behandelen van drugsincidenten. Vanzelfsprekend zal ook het beleid efficiënter op bepaalde evoluties kunnen reageren, zoals het waarschuwen van de bevolking bij de plotse toename van een extreem gevaarlijke stof”.

Het voorstel regelt ook de aanstelling van gerechtelijke transporteurs die drugsstalen verzamelen en naar de labo’s brengen. Van Hoof wil ook dat er “peilstations” aangeduid worden – spoeddiensten of andere instanties – die systematisch rapporteren over alle druggerelateerde incidenten. (BIN, POL, KVH, (DRM), nl)