Leuven moet bereikbaar zijn, voor alle Leuvenaars! Dat begint met een slim mobiliteitsplan waar zowel voetgangers, fietsers, als auto’s en bussen hun plaats hebben. Uiteraard geven we hierbij voorrang aan voetgangers en fietsers, en naast cruciale maatregelen die we al namen om van Leuven een echte fiets- en wandelstad te maken, willen we bijvoorbeeld elke zaterdag de Bondgenotenlaan autovrij maken. Gezellig shoppen en lokale handel steunen: autovrije zaterdagen zijn een mooie win-win voor iedereen! Daarnaast moet het centrum ook bereikbaar zijn voor iedereen, ook zij die moeilijk te been zijn. Daarom willen we drempels bannen uit horecazaken en stadsinfrastructuur toegankelijk maken voor gebruikers van rolstoelen en kinderwagens. Met een toegankelijk openbaar toilet op de Oude Markt voelt iedereen zich welkom!

Ten slotte is de staat van de Leuvense stoepen, fietspaden en straten een belangrijke bezorgdheid bij alle Leuvenaren. Daarom krijgt elke straat een identiteitskaart met info over geplande werken. Er komt een app om problemen in je straat meteen te melden zodat de stad ze gepast voorrang kan geven. We willen er met deze identiteitskaart in 1 klap voor zorgen dat de straten structureel worden heraangelegd, maar vooral ook dat de Leuvenaar hier zelf inspraak in krijgt. En dat deze inspraak op een laagdrempelige en snelle manier effectief gehoord wordt. Logisch toch?

Ik wil een bereikbaar Leuven, waar jong en oud op weg kan! Als u meer wil weten over mijn plannen kan u dit lezen via deze link. Het volledige programma vindt u hier.