Bekijk mijn 3B-plan voor Leuven: Betaalbaar, Bereikbaar en Buurtgericht:

Buurtgericht: iedereen telt mee in Leuven, daar draait het om

Iedereen plukt de vruchten van een zorgzame buurt, maar nog het meest wie het tijdelijk moeilijk heeft, wie eenzaam, ziek is of slecht te been , of wie maar een klein netwerk heeft om op terug te vallen. We gaan resoluut voor zorgzame buurten die zelf het heft in handen kunnen nemen.

Buurtgericht is ook een sociale makelaar uit de buurt en een buurtapp stimuleren bewoners om zowel diensten aan te bieden als om hulp te vragen. Denk aan boodschappen doen, een postbodebezoek tegen eenzaamheid, klussen of hulp met de computer, een tuintje delen of even babysitten bij een alleenstaande ouder. Zo geregeld, zo geholpen! We stimuleren ook projecten waarbij studenten en senioren samenwonen en elkaar een handje toesteken.

Maar Heverlee verdient ook een eigen centrum! We geven het deelgemeenthuis terug aan de mensen met een buurtbar en een gemeenschapshuis voor verenigingen, aan een gezellig plein waar iedereen zich welkom voelt.

Buurtgericht zijn ook geurstraten en eetbare straten. Goed ingeplante bomen en struiken vangen fijn stof. Buurten krijgen plantgoed om de buurt eetbaar te maken zowel in de eigen tuin als op gemeentelijke plantsoenen.

Betaalbaar: een eigen stek, een plek onder de zon in Leuven, daar draait het om

Onze buurt en onze stad heeft veel te bieden en wordt daarom steeds populairder als woonbestemming. Wonen in Leuven is daarom mooi maar duur, ook onze jongeren moeten er een stekje kunnen vinden. Winst voor projectinvesteerders mag nooit ten koste gaan van de Leuvenaar. Iedere Leuvenaar verdient zijn stek onder de zon.

Daarom moeten projectontwikkelaars verplicht in elk bouwproject een aantal betaalbare woningen voorzien. Het woonaanbod voor de gewone Leuvenaar moet groeien, maar ook de bijhorende gemeenschapsvoorzieningen, zoals sport, spel, opvang en onderwijs.

We geven jongeren de kans bouwgrond te huren voor 99 jaar in erfpacht. Zo blijft een eigen woning een haalbare droom.

We gaan het aanmoedigen om grote gebouwen op te delen in kleinere units in het kader van woningdelen. Zo gunnen we meer gezinnen een warme thuis.

Bereikbaar: met gerust gemoed op de baan en op het internet, daar draait het om

Iedereen moet zich veilig kunnen verplaatsen met fiets, wagen of te voet. Voor auto’s moeten we het circulatieplan optimaliseren, voor het openbaar vervoer moeten we kijken naar een uitbreiding van het treinnetwerk en voor fietsers en voetgangers is meer toegankelijkheid noodzakelijk, vooral voor zij die minder mobiel zijn. Als we de dorpskern in Heverlee vernieuwen, moet deze bereikbaar blijven voor de markt, de buurbewoner en de OHL-bezoeker via een fiets- en buurtparking. Maar ook op het internet moet iedereen zich vrij kunnen bewegen. We verbinden iedereen die zich niet thuis voelt in de digitale samenleving.

Je krijgt een identiteitskaart van je straat met info over de geplande werken. En er komt een app om problemen in je straat aan te melden. De onveiligste en oudste straten krijgen hierbij voorrang. Logisch toch?

SOS-palen en slimme straatverlichting langs donkere fietspaden lichten automatisch op als je langsfietst zodat je je ook ’s nachts veilig voelt. Vervoer voor mindermobielen en andere doelgroepen moet betaalbaar en op maat ontwikkeld worden voor afgelegen woonwijken in Leuven.

Op de belangrijkste ontmoetingsplaatsen en pleinen in Leuven zal gratis WIFI worden voorzien. Met onze digimobiel missen ook senioren de digitale trein niet. Deze bus houdt halt bij ouderen om hen info te verschaffen over internet , sociale media en alle online toepassingen die de stad voorziet.

Leuven: betaalbaar, bereikbaar en buurtgericht. Daar draait het voor mij  om! Ook een 3B-idee? Meld het op:

Els.vanhoof@leuven.be of Kapeldreef 1, 3001 Heverlee