Leuven telt minste bestuurders onder invloed van drugs

  • Andreas De Prycker
 In 2017 werden 36 bestuurders in Leuven betrapt omdat ze de wagen instapten onder de invloed van drugs. Dat is niet alleen een daling van 33% ten opzichte van 2016, maar ook nog eens veruit het minste aantal van 6 grote centrumsteden. Dat zegt de Leuvense politica en Kamerlid Els Van Hoof (CD&V).
Illustratie PZ Leuven
 Vertommen Illustratie PZ Leuven

Van Hoof (CD&V) volgt de problematiek en vroeg de cijfers op bij de minister van Mobiliteit. “Dit gaat in tegen de nationale trend waar in de laatste 2 jaar het aantal betrapte bestuurders met 16% steeg. Dat is uiteraard positief, want we merken dat drugs meer en meer genormaliseerd wordt bij jongeren. Dat een deel van die jongeren dan ook nog eens de wagen instapt onder invloed is enorm problematisch. Het is belangrijk dat we daarom in Leuven de controles hoog houden en jongeren sensibiliseren zodat de pakkans verhoogt”, zegt Van Hoof.

Zij volgt de drugsproblematiek in de commissie Volksgezondheid. Uit cijfers die ze opvroeg bij Minister van Mobiliteit Bellot blijkt dat steeds meer bestuurders betrapt worden op het rijden onder invloed van drugs. “Wat echter opvalt is dat Leuven de stijgende trend niet volgt. Waar de nationale cijfers stegen met 16%, daalde het aantal betrapte bestuurders in Leuven met ongeveer 30%. Leuven scoort met slechts 36 inbreuken het beste van alle centrumsteden”, stelt Van Hoof.

In Antwerpen werden veruit de meeste bestuurders betrapt onder invloed (513), gevolgd door Hasselt (230), Gent (182) en Brugge (86). In Hasselt en Gent was er een enorme toename ten aanzien van 2016 met respectievelijk 35% en 43% meer betrapte bestuurders.

“Het is natuurlijk zeer goed nieuws dat Leuven ingaat tegen de nationale trend. Wel moeten we zorgen dat de controles hoog worden gehouden om zo bestuurders nog meer bewust te maken van het feit dat dit ontoelaatbaar is”, meent Van Hoof.

Vooral jongeren

De overtredingen gebeuren vooral door jongeren: 34% van de inbreuken gebeurt door jongeren onder de 24. Als we uitbreiden naar personen onder de 34 gaat het zelfs om 77% van alle gevallen. Verder valt ook op dat de meeste overtredingen worden vastgesteld in Vlaanderen, namelijk in 73% van de gevallen.

“Het gebeurt dat jongeren niet drinken als ze met de wagen zijn, maar wel cannabis gebruiken. Maar het is een absolute misvatting dat je rijvermogen daardoor niet beïnvloed zou worden. We moeten jongeren daar absoluut voor sensibiliseren, en verslaafden begeleiden, maar ook strenge straffen opleggen voor zij die herhaaldelijk anderen in gevaar brengen door toch te rijden onder invloed. In 2017 was er bij 250 verkeersongevallen sprake van drugs bij een van de bestuurders, er vielen daarbij 8 doden, 63 zwaar gewonden en 280 licht gewonden. We moeten al die cijfers op 0 krijgen”, meent ze.